Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Vaše soukromí je naší hlavní prioritou


Děkujeme za Váš zájem o naši společnost, naše produkty a služby. Chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, co se týče ochrany Vašich osobních údajů. Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení zákona o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Chceme, abyste věděli, jaké údaje shromažďujeme a kdy a jak je používáme. Podnikli jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně dat jak z naší strany, tak i externími poskytovateli služeb.

 

2 Osobní údaje


Osobní údaje jsou informace o Vaší totožnosti. Ty zahrnují údaje jako: jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Při návštěvě našich webových stránek nejste povinni zadávat vaše osobní údaje, avšak jsou v některých případech Vaše jméno, adresa a další údaje zapotřebí, abychom mohli poskytnout Vámi požadované služby. To se týká například zasílání informačních materiálů a objednaného zboží od nás nebo odpovědi na jednotlivé dotazy. Budete informování, kdy je to zapotřebí.
Kromě toho ukládáme a zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně. Pokud využíváte naše služby, shromažďujeme zpravidla pouze ta data, která potřebujeme k poskytování těchto služeb. Pokud vás požádáme o podrobnější informace, jedná se o Vámi dobrovolně poskytnuté. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně k plnění požadované služby a k ochraně společných zájmů.

 

3 Účelové použití


Poskytnuté osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně pro cílené účely. Vaše osobní údaje nebudou prodány ani pronajaty třetím osobám. Vaše osobní údaje poskytneme třetí osobě pouze v případě, že bychom k tomu měli úřední nebo právní příkaz, pokud je to požadováno k plnění smlouvy nebo k ochraně úvěru anebo pokud jste s tím výslovně souhlasil (a).
Naši zaměstnanci a smluvní poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nebudou použity pro reklamu ani průzkum trhu třetích stran, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas.

 

4 Automatické shromažďování údajů neosobního charakteru


Při prohlížení našich webových stránek jsou z organizačních a technických důvodů ukládány následující údaje do sledovacích systémů "Webtrends" a "Google Analytics" (viz bod 6): jména navštívených stránek, použité prohlížeče a operační systémy, datum a čas přístupu, jména stažených souborů a jejich IP adresy. Tyto technické údaje vyhodnocujeme anonymně a výhradně pro statistické účely, abychom mohli internetovou stránku neustále zlepšovat a optimalizovat tak naši online nabídku. Tyto anonymní údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. To znamená, že vaše osobní údaje a Vaše soukromí jsou chráněny.

 

5 Použití souborů „cookie“


Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, může se stát, že na Vašem počítači uložíme informace ve formě tzv. souborů „cookie“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány z webového serveru do Vašeho prohlížeče a uloženy na pevný disk Vašeho počítače. Tyto informace nám pomohou během příští návštěvy Váš počítač automaticky identifikovat a usnadnit tak navigaci na našich webových stránkách.
Soubory cookie nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům. Samozřejmě můžete procházet naše webové stránky i bez toho. Pokud nechcete, abychom rozpoznali Váš počítač, můžete zabránit tomu, aby soubory cookie byly uloženy na pevný disk výběrem možnosti "blokovat ukládání souborů cookies" v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o souborech cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. Pokud soubory cookies neakceptujete, možná nebudete moci používat všechny dostupné funkce našeho webu.

 

6 Analýza webových stránek
6.1 Google Analytics


Části našich webových stránek používají analytickou službu Google Analytics. Tato služba pro analýzu stránek je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google). Tento analytický nástroj funguje na základě souborů cookies. Soubor cookie je textový soubor, který je odeslán při návštěvě webových stránek a je dočasně uložen na pevném disku uživatele webu, aby mohl analyzovat používání tohoto webu. Informace uložené souborem cookie jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.
V rámci anonymizace bude vaše IP adresa v členském státě EU nebo v jiné zemi, která je vázána Dohodou o EHP, společností Google předem zkrácena. Společnost Google použije poskytnuté informace v našem zastoupení, aby vypracovala zprávu o používání webových stránek. Adresa IP zaslaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Pokud chcete zabránit používání souborů cookie, můžete tak provést změnou nastavení místně ve webovém prohlížeči používaném v počítači (např. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atd.); program pro otevírání a zobrazování webových stránek. Dále můžete zabránit shromažďování a zpracování dat prostřednictvím souborů cookie od společnosti Google stažením a instalací pluginu, který si můžete stáhnout na následujícím odkazu od společnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

6.2. Služba Webtrends Analytics


Naše webová stránka využívá službu vývoje webu Webtrends EMEA Akvizice Spol. / Webtrends Inc., 851 SW 6. Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206 ( "WebTrends"). Služba Webtrends Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory umístěné na vašem počítači, které umožňují analýzu využití webu. Informace o vašem používání tohoto webu vygenerované soubory cookie jsou pak přeneseny na naše servery a uloženy tam.
Tyto informace používáme k vyhodnocení využívání našich webových stránek a k sestavování přehledů o různých aktivitách na našem webu. Přístupové údaje jsou shromažďovány anonymně, takže nelze navázat žádné spojení s návštěvníkem. K tomu dochází zejména prostřednictvím anonymizace adresy IP.
Instalaci souborů cookie můžete zabránit správným nastavením softwaru prohlížeče; Vezměte ale prosím na vědomí, že v tomto případě nemusí být možné plně využít všech funkcí tohoto webu. Sběr a ukládání dat mohou být kdykoli zrušeny, aby se zabránilo jejich výskytu i v budoucnu pomocí následujícího odkazu: ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

 

6.3 ADFORM


Na této webové stránce používáme technologii ADFORM (Hovedvagtsgade 6, 1103 Kodaň, Dánsko). Pokud kliknete na reklamu nebo přejdete na tuto webovou stránku prostřednictvím reklamy, bude v  souvislosti s online marketingem od PostTracking uložen soubor cookie do vašeho počítače.
Uložením souborů cookie služba ADFORM neukládá žádné osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa ani jiné osobní údaje. Všechny informace jsou čistě anonymní a obsahují technické informace, jako například četnost reklamy a datum inzerce, název použitého prohlížeče nebo nainstalovaného operačního systému.
Služba ADFORM pracuje striktně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve všech procesech sběru dat. Další informace naleznete zde.
Na této stránce můžete zastavit sběr anonymních dat.
Aktuální internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny tak, aby soubory cookies byly obecně povoleny. Toto nastavení lze změnit pomocí upravením možností nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

7 Zabezpečení


Podnikli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně.
Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se informace zasílají zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přizpůsobována technickému vývoji.

 

8 Obecné informace k externím odkazům


Pro vaši informaci najdete na našich stránkách odkazy na webové stránky třetích stran.  Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem nebo designem externích webových stránek provozovaných třetími stranami. Obsah zde uvedených zásad ochrany osobních údajů se na takové stránky nemusí vztahovat. Informujte se prosím o zásadách o ochraně osobních údajů poskytnutých příslušným poskytovatelem.

 

9 Změny ustanovení o ochraně údajů


Vyhrazujeme si právo na změnu našich předpisů o bezpečnosti a ochraně osobních údajů podle technického vývoje. V takových případech také upravíme naše informace o ochraně osobních údajů. Respektujte prosím aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

10 Právo na přístup a námitky


Informace o datech, které o vás ukládáme, můžete kdykoli získat. Dále můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich osobních údajů. V případě potřeby nám zašlete e-mail.

 

11 Inspektor ochrany údajů


Máte-li další dotazy ohledně našich zásad o ochraně osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.


Příslušný orgán dozoru:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach

 

Bad Staffelstein, červen 2016