Solární panely


Solární panelySolární panely na Vaší střeše přeměňují sluneční světlo nehlučně a bez emisí na stejnosměrný elektrický proud. se skládají z jednotlivých solárních článků, které při dopadu světla generují elektrické napětí. Tento proces, známý pod pojmem fotovoltaika, je založen na jednom speciálním materiálu, z něhož sestávají téměř všechny solární články tvořící solární panely. Tímto materiálem je křemík, který je polovodičem s přirozenými polovodivými vlastnostmi. 

 

KřemíkChemický prvek patřící k polokovům ac tím k polovodičům. Nachází se ve velmi čisté formě aplikacích solárních článků, zpravidla ve formě tenkých plátků., podobně jako kyslík, je jedním z nejvíce zastoupených prvků na zeměkouli, a představuje tak téměř nevyčerpatelnou a velmi cenově příznivou surovinu. Pokud však má být využit pro fotovoltaiku, musí projít komplikovaným a vícestupňovým technologickým systémem zpracování. V něm se z obyčejného křemenného písku získá vysoce čistý krystalický křemík. Podle krystalové struktury a výrobní technologie rozlišujeme: 

  • monokrystalické solární články
  • polykrystalické solární články
  • tenkovrstvé solární články 

Nejvyšší účinnost

Monokrystalické solární článkyPoznáte podle jejich černé až namodralé barvy. Na rozdíl od polykrystalických článků sestávají z jednoho krystalu a mají najvyšší účinnost v porovnání s ostatními křemíkovými články. Monokrystalické solární články mají životnost více jak 20 let a jsou přednostně montovány tam, kde je k dispozici malá plocha k výrobě solární energie.  poznáme podle černé až namodralé barvy. Sestávají z jediného krystalu a v porovnání s dalšími křemíkovými buňkami mají nejvyšší účinnost. Jsou převážně používány tam, kde je k dispozici pouze omezená plocha pro generování proudu. Monokrystalické solární buňky mají životnost minimálně 20 roků. 

 

Solární panely oblíbené pro instalace

Polykrystalické nebo multikrystalické solární články poznáme podle modrého zbarvení povrchu. Jejich krystalová struktura je jen částečně uspořádána, což se projevuje v poněkud nižší účinnosti. Polykrystalické články jsou výrobně jednodušší, způsob získávání je příznivější a patří k nejčastěji používané technologii ve fotovoltaice. 

 

Solární panely pro velké plochy

Tenkovrstvé panely poznáme podle tmavě hnědého až černého zbarvení. Sestávají z tenké, nekrystalické (amorfní) křemíkové vrstvy. Díky velmi nízké spotřebě materiálu patří ke zvláště cenově příznivým řešením, která však vyžadují větší plochu. Při dopadu světla mají nižší účinnost, avšak jejich výhody se projevují při nízké intenzitě světla nebo v difúzním světle a také při vysokých provozních teplotách.

 

Vliv světla a teploty na výkon

Čím silněji je solární článek ozařován slunečním světlem, tím více elektrického proudu generuje a tedy tím vyšší je výkon fotovoltaického systému. V ranních a večerních hodinách, při zatažené obloze nebo v mlze je výkon sice nižší, ale i přesto je nadále produkován proud, neboť fotovoltaické systémy fungují i při ozařování difúzním světlem. Možná na rozdíl od obecných představ fungují solární panely při mírných teplotách lépe než v přímém slunečním žáru. Při vhodné cirkulaci vzduchu na zadní straně solárních panelů se dá jejich teplota snížit a tedy zvýšit generovaný výkon článků.
.  

Jak se měří výkon solárních panelů

Špičkový výkon solárního panelu je uváděn v jednotkách watt peak (z angličtiny „peak = špička, vrchol“) a je označen malým písmenem „p“ za údajem ve wattech či kilowattech: Wp, kWp. Tato hodnota udává výkon, kterého je dosaženo u solárního panelu při plném slunečním ozáření a při definovaných testovacích podmínkách. Tento peak či špičkový výkon se často označuje také jako „jmenovitá hodnota“ nebo „jmenovitý výkon“ a platí pro hodnoty naměřené za optimálních podmínek. 

 

Čistá výroba elektřiny díky recyklaci

FV panely obsahují materiály, které se dají opět použít v novém solárním panelu nebo v jiných výrobcích. Díky tomu zůstávají zachovány cenné suroviny jako je sklo, hliník nebo polovodičové materiály. Přispívá to ke kladné bilanci životního prostředí, protože se zamezuje vzniku zbytečného odpadu a současně se při výrobě panelů šetří energie.Tím se snižují jak náklady, tak i zatížení životního prostředí emisemi CO2. Panely tak nejen vyrábějí obnovitelnou energii, ale po ukončení své životnosti také šetří zdroje. 

 

Společnost IBC SOLAR proto přistoupila do evropského svazu „PV CYCLE Association“, aby podpořila recyklaci fotovoltaických panelů

 

undefinedProč investovat do fotovoltaiky?

undefinedSolární panely: rodinné domy

undefinedSolární panely: větší fotovoltaická zařízení

undefinedIntegrace solárních panelů v budově

undefinedOtázky týkající se fotovoltaiky a solárních panelů

Kontaktní údaje 


IBC SOLAR s. r. o.


Klikatá 353/13
158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel: +420 235 097 430
Fax: +420 235 097 440
undefined e-mail


© IBC SOLAR 2017