Měniče pro fotovoltaická zařízení


Měniče mění stejnosměrný proud, generovaný v undefinedsolárních panelech, na střídavý proud s napětím 230 V, kterým napájíme naše elektrické přístroje. MěničStejnosměrný proud vyrobený solárními moduly se v měniči mění na střídavý proud, aby mohl zásobovat Vaše elektrické spotřebiče. samotný nefunguje však pouze jako měnič elektrického proudu, ale jako multifunkční srdce nejrůznějších fotovoltaických systémů plní ještě řadu dalších úkolů. 

 

 

 

Sem patří: 


• monitorování a řízení celého fotovoltaického zařízení 
• dosažení maximálního výkonu
• registrace všech provozních údajů
• v systémech závislé na síti, podle potřeby plně automatické odpojení od sítě
• přerušení síťového napájení 
• ochrana sítě před příliš velkou dodávkou
• při výpadku napětí u síťově nezávislých záložních systémů – během několika milisekund dojde
  k přepnutí ze síťového na nouzové napájení a dojde tak k zajištění nepřerušenosti dodávky.

 

 

Na trhu je nabízeno asi 150 měničů v nejrůznějších výkonnostních třídách. Váš odborný partner IBC SOLAR zná tyto rozdíly a ví, který měnič je pro Vás ten správný.
Rovněž se postará o správnou montáž na vhodném instalačním místě.

 

Kontaktní údaje 


IBC SOLAR s. r. o.


Klikatá 353/13
158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel: +420 235 097 430
Fax: +420 235 097 440
undefined e-mail


© IBC SOLAR 2017